Shop

Dung dịch bôi trơn rắn

Solid lubricant suspensions can be used to obtain emergency or long-term lubricating properties in oil-lubricated friction points and high temperatures, for example in chains, screws or guide rails in industrial ovens. These special mixtures contain solid lubricants in addition to special carrier oils. The oil component evaporates at temperatures…

Danh mục:

Chi tiết sản phẩm

Solid lubricant suspensions can be used to obtain emergency or long-term lubricating properties in oil-lubricated friction points and high temperatures, for example in chains, screws or guide rails in industrial ovens. These special mixtures contain solid lubricants in addition to special carrier oils. The oil component evaporates at temperatures of approx. 200 °C (392 °F) and the solid lubricant component takes over the lubrication operating as a dry lubricant.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Dung dịch bôi trơn rắn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.