Liên hệ

Khu Đô Thị Thanh Hà – Hà Đông – Hà Nội

Mr Tưởng: 0965 663 777

Điện Thoại : 02466 872 879

Email: tuongvh.alaska@gmail.com

.